Ressursutnyttelse og miljø

Ressursutnyttelse av første klasse og offensiv miljøtankegang er integrerte deler av norsk pelsdyrhold, bl.a. ved å utnytte avfall fra fiske- og slakteindustrien.

ressursutnyttelse

Ressursutnyttelse er et godt bidrag fra pelsdyrfôrindustrien som er en del av norsk næringsmiddelindustri. Seks bedrifter rundt i landet foredler norske råvarer til næringsrikt pelsdyrfôr. Disse ligger i Sør-Trøndelag (Trondheim og Oppdal), Hedmark (Hamar), Rogaland (Hå), Østfold (Fredrikstad) og Oppland (Vestre Slidre). Virksomhetene omsetter samlet for om lag 125 mill. kr pr. år, og gir viktige industriarbeidsplasser lokalt.

Pelsdyrnæringen er en nyttig renovatør. Årlig utnyttes nesten 50 000 tonn restavfall fra fisk-, fjørfe- og kjøttproduksjon til fullverdig fôr for rev og mink, en ressursutnyttelse på linje med utnyttelsen i naturen.

Naturlig pels har lang holdbarhet og er naturlig nedbrytbart. Brukt pels kan gjerne gjenbrukes i nye plagg. Produksjon av pelsplagg krever mindre forbruk av ikke-fornybar energi, gir mindre utslipp av drivhusgasser og mindre avfall enn syntetiske plagg. Kort  sagt en bedre ressursutnyttelse enn flere av alternativene.