Pelsdyrnæringen i Norge

23.februar, 2015

Pelsdyrnæringen i Norge er en naturlig del av norsk landbruk. Vi har lange tradisjoner, og er en viktig og lønnsom eksportnæring. Det finnes i dag 280 pelsdyrgårder, og nesten halvparten av disse driver også med annet husdyrhold.

Les og last ned PELSDYRNÆRINGEN I NORGE


Pelsdyrnæringen i Norge sysselsetter over 500 mennesker. Mange av gårdene som driver med pels ligger i distriktene, og er viktige for å opprettholde arbeidsplasser og spredt bosetting. Pels fra norske gårder omsettes på auksjonshus i København og Helsinki. Den samlede omsetningen de siste årene har vært omtrent 400-500 millioner kroner. Norsk pels har tradisjonelt sett hentet de beste prisene på auksjonene, nettopp på grunn av vår høye kvalitet og gode dyrevelferd.
Norsk pelsdyrnæring har utviklet seg mye siden oppstarten for over 100 år siden, og de siste tiårene har det skjedd store fremskritt innen dyrevelferd, avl og sertifiseringskrav.
Norske pelsdyrbønder er stolte av jobben sin og dyrene sine. Vi er åpne for alle som vil se og lære mer om vårt husdyrhold.
Du er alltid velkommen til å komme på gårdsbesøk og til å lese mer om oss på www.pelsdyrbonde.no.

 

DETTE BØR DU VITE OM NÆRINGEN VÅR

 • Pelsdyrnæringen er underlagt hyppigere kontroll enn resten
  av landbruket, og 8 av 10 ganger vet ikke bonden om inspeksjonen
  på forhånd. Likevel avdekkes ikke flere avvik hos oss
  enn hos andre husdyrhold.
 • Næringen har en egen sertifiseringsordning (FarmSert),
  som blant annet sikrer at forskrifter følges og driftsrutinene
  dokumenteres. I tillegg er pelsdyrgårdene underlagt inspeksjoner fra det Europeiske dyrevelferdsprogrammet WelFur, med minst en inspeksjon per år.
 • Faste veterinærbesøk gjennomføres minst tre ganger i året for å kontrollere driften og gi råd til bonden.
 • Norske pelsdyr er tilpasset et liv i bur gjennom 100 generasjoner
  med selektiv avl. Dyrenes lynne er et viktig avlsmål,
  og målinger fra 2011 viste at kun 0,2 prosent av norsk mink
  var aggressiv. Dagens pelsdyr har andre behov enn sine ville
  forfedre, og er godt tilpasset et liv i et menneskeskapt miljø.
 • Sammenlignet med flere andre husdyr har pelsdyr et større
  areal å bevege seg på sett i forhold til kroppsstørrelse.
 • Pels er et naturprodukt med lang levetid, og et bærekraftig
  alternativ til oljebaserte tekstiler som fleece og gore-tex.
 • Norske pelsdyr spiser om lag 50 000 tonn slakte- og fiskeavskjær
  som ellers kunne utgjort et avfallsproblem. Pelsdyrskrottene
  brukes til produksjon av biodiesel.
 • Jo bedre pelsdyrbonden tar vare på dyrene sine, jo bedre får
  bonden betalt for pelsen.