Viktige steg for å sikre dyrevelferden

08.januar, 2014

Norges Pelsdyralslag har mottatt brev fra statsråd Lars Peder Brekk som respons på næringens tiltaksplan. Landbruksministeren slår fast at tiltakene næringen nå iverksetter er gode og viktige steg for å sikre god dyrevelferd i norske pelsdyrgårder.

- Sertifiseringsordningen vi nå innfører i hele næringen er et kvalitetssikringssystem, som skal sørge for at alle pelsdyrfarmere har den nødvendige kompetanse og rutiner i driften, og ikke minst at det enkelte dyrs velferd skal dokumenteres løpende. Dette er det viktigste grepet vi tar for å sikre at dyrevelferd kontinuerlig er i fokus, og imøtekommer oppfordringen fra Brekk, sier styreleder Bertran Trane Skadsem. 

Det er en stor oppgave å få sertifisert alle våre 500 medlemmer innen utgangen av 2011, men den utfordringen skal vi løse. Vi setter alle krefter inn på dette. 

Statsråden gir næringen en utfordring på å fortsette det gode arbeidet som gjøres for økt dyrevelferd gjennom avl. Målrettet arbeid har gitt store fremskritt på avlsektoren allerede, noe som slås fast av Vitenskapskomiteen for mattrygghet (rapport fra 2008); de sterkeste fagmiljøene vi har i landet er tydelige på at nivået allerede er bra. Og det er en selvfølge at det skal jobbes videre med dette, fastslår Trane Skadsem.

Her er lenker til brev og svar:

Pressemelding fra NPA     Brev fra Lars Peder Brekk