-Vi støtter tiltak somsikrer god dyrevelferd

08.januar, 2014

Pelsdyrnæringen støtter alle tiltak som sikrer dyrevelferden ytterligere. Derfor er vi åpne til å utrede og diskutere spørsmålet om å innføre bemanningsnormer, konsesjoner eller andre tiltak som kan sikre den gode dyrevelferden, sier adm.dir. Knut Berg i Norges Pelsdyralslag.

I dagens utgave av Nationen, tirsdag 12. mars, uttaler Karen Frivik i Dyrevernalliansen at de ønsker en konsesjon for næringen velkommen. - Endelig ser det ut som vi alle kan sitte rundt samme bord for å diskutere realiteter i pelsdyrnæringen. Det kan derfor synes som om dialog og fakta kanskje kan erstatte stillingskrigen som har vært med på å formidle en svært skjev framstilling av næringen, sier Berg.

Strengeste tilsynet i klassen
I følge tilsynsdirektør i Mattilsynet, Kristina Landsverk, er det få, om noen, andre husdyrnæringer som er underlagt et så strengt oppsyn som pelsdyrnæringen. - I likhet med næringskomiteens leder Terje Aasland, er vi selvfølgelig glade for at det er få funn av skadde dyr i norske pelsdyrgårder. Likevel vil vi ikke noe annet enn å bli enda bedre, sier Knut Berg. Kan vi finne ordninger i form av reguleringer som sikrer dyrevelferden ytterligere, diskuterer vi det mer enn gjerne.

Produksjon av pels i andre land Norge konkurrerer med, er ikke underlagt produksjonsbegrensninger. –Vi er derfor opptatt av at nye reguleringer ikke må virke begrensende for vår mulighet til å konkurrere og omsette norske produkter på verdensmarkedet, avslutter Berg.