Verden vil ha norske pelsskinn

02.oktober, 2014

Dyrevernalliansens Marianne Kulø er i Nationen 26.9. bekymret for at pelsdyrnæringen lokker unge bønder inn i en næring der markedskreftene rår og den økonomiske risikoen er stor. Hun kan spare seg bekymringene, sier administrerende direktør i Norges Pelsdyralslag, Knut Berg, i et svar i avisen.

De mange som har etablert seg som nye pelsdyrbønder de siste par årene er godt klar over at inntekten deres avhenger av vinterklima, motetrender og valutakurser. Slik sett er pelsdyrnæringen konjunkturavhengig, på samme måte som mye annet av norsk konkurranseutsatt næringsliv.

I et landbruk i utvikling er det naturlig at unge bønder ser seg om etter et nytt lønnsomt ben å basere gårdsdriften på. En produksjon som kan sikre levedyktigheten til et familiebruk og bosetting på gården. Vi er glad for at pelsdyrnæringen er en av produksjonsgrenene i norsk landbruk som er i vekst.

De bøndene som viser interesse for pelsdyrhold er vant til å gjøre egne vurderinger for å skape seg arbeid og inntekter. Norges Pelsdyralslag bistår gjerne nystartere med driftsplaner og kalkyler med scenarier for varierende skinnpriser. Investeringsnivået må ta høyde for at de store inntektene kan utebli de første årene, men historien viser at dyktige bønder skaper lønnsomme og bærekraftig arbeidsplasser over tid. Norske pelsbønder er konkurransedyktige internasjonalt på grunn av godt avlsmateriale, god tilgang på fôr fra fiske- og kjøttindustrien, og ikke minst et høyt dyrevelferdsnivå.

I fjor var et toppår for mink, mens vi i år har hatt priser rundt gjennomsnittet for de siste 10 år. En mild vinter i hovedmarkedene bidro til å normalisere prisnivået. Under september-auksjonene i København og Helsingfors var det igjen positiv utvikling, med høyere skinnpriser enn forrige auksjon i juni. Verdens etterspørsel har knapt vært større enn nå, og det er plass til mange flere norske kvalitetsskinn i markedet.

- På skinnauksjonene i september var det positivprisutvikling, sier Knut Berg.