test

17.juni, 2015

blogg

(påmelding til forsikring)

for tiden 10. juni 2015 til 31. januar 2016

Forsikringen tegnes av

Kontonr.*
Fornavn*
Etternavn*
Adresse
Sted*
Postnr*
E-post
Telefon*
Informasjon om valpene

Mørk mink

Antall

Brun mink

Antall

Andre minktyper

Antall

Sølvrevtyper

Antall

Blårevtyper

Antall

Krysningstyper

Antall
Jeg erklærer hermed at denne deklarasjonen er riktig utfylt. Forsikringen skjer i henhold til vedtektene for Norges Pelsdyralslags Gjensidige Pelsdyrtrygd og på de gjeldende forsikringsvilkår. Jeg ønsker at premien blir forskuddsbetalt av Oslo Skinnauksjoner AS. Om premien ikke kan trekkes i skinnoppgjør vil faktura bli utsendt fra Oslo Skinnauksjoner AS. Jeg aksepterer at manglende betaling vil kunne inndrives uten søksmål etter § 10-12 jfr. § 4-18 i Lov om tvangsfullbyrdelse av 26. juni 1992.

Aksepter vilkår