Takk for besøket!

11.november, 2014

18. og 19. oktober ønsket pelsdyrgårder over hele landet velkommen til åpen gård. Takk for besøket, dere er alltid svært velkomne.

Målet er at alle som ville vite mer om pelsdyrgården selv kan se hvordan vi har det og hva vi arbeider med hver dag. Ofte opplever vår næring at de som kommer på besøk får en annen holdning til dette husdyrholdet etter å ha sett selv. Dette skjedde også denne gangen. Interesserte journalister og politikere kom og så det vi som jobber med pelsdyr allerede vet - nemlig at dette er et ordinært husdyrhold med god dyrevelferd og veltilpassede og friske dyr.

Alle de positive presseoppslagene som fulgte vitner om nettopp det.Bli med Haugrønning

I pelsdyrnæringen går vi stadig spennende tider i møte. Denne gangen venter vi på hva det regjeringsnedsatte Pelsdyrutvalget kommer med i sin innstilling. Det er spennende for oss som lever av dette arbeidet, og sikkert også for våre motstandere som vil avvikle husdyrhold generelt, og vår del av det, spesielt. Nettopp for å sikre tilslutning til sitt syn, presenterer motstanderne stadig påstander og bilder som ikke på noe vis er representativt for næringen. Likevel har bilder og påstander fått fotfeste. Vi burde nok håndtert ting annerledes. Vi burde ikke tenkt at folk nok forsto at det som ble hevdet og vist fram ikke var riktig. Vi tok feil. Vi vet nå at vi må protestere. Vi må vise fram hva vi holder på med. Og det er helt fint, for vi har ingen ting å skjule. Tvert i mot. Vi vil at alle skal få se. Vi åpner opp, og det er interessant å se at tonen spisses ytterligere når så skjer.

Vi innrømmer at noen av våre motstandere nok må ses på som «tapte» i forhold til vår sak, i den forstand at de vanskelig lar seg overbevise. Men vi setter vår lit til dem som er villige til å se på fakta og la fornuften styre. Vi er vanlige, anstendige folk som driver et lovlig husdyrhold i et velordnet demokrati hvor det heldigvis er kjøreregler for hvordan husdyrholdet skal være. Hvor det er systemer som påser at reglene følges. Og som har sanksjonsmuligheter når så ikke skjer - nettopp for å sikre at dyras velferd kommer først.

Og tro det eller la vær, det er vi svært glade for. Nettopp derfor har vi har lansert fem løfter som sier noe om hvordan vi ser for oss og tydeliggjør hvordan næringa skal fortsette å arbeide fremover. Vi setter dyrenes velferd først, vi vil bidra til mer kunnskap om næringen, vi løfter næringens etiske standard internasjonalt og vi bidrar til arbeidsplasser i distriktene. Og sist, men ikke minst, vi er og skal være åpne for alle som ønsker mer kunnskap om næringen.

Folk som ser med egne øyne hvordan livet på en pelsdyrgård er, har bedre forutsetning for å gjøre seg opp en mening basert på nettopp fakta. De blir møtt av engasjerte pelsdyrbønder som er glade i dyra og jobben sin. Stolte bønder med behov for å fortelle om egen hverdag og hvordan de utfører arbeidet i gården. Det finnes ikke en eneste pelsdyrbonde som mener noe annet enn at dyra skal ha det bra og bli tatt godt vare på.

Alle som ønsker å vite mer om oss er velkomne til å ta kontakt og besøke en av våre gårder. Ikke noe av det vi driver med er hemmelig. Tvert i mot.