Største mottak av mårskinn på 20 år

08.januar, 2014

Inneværende sesong har Oslo Skinnauksjoner SL mottatt nærmere 2.500 mårskinn. Det er gledelig at så mange vet å ta vare på denne verdifulle ressursen.