Stabile høye skinnpriser

08.januar, 2014

-Pelsauksjonen i Helsingfors, som ble avsluttet i dag, ble en ny bekreftelse på den meget gode markedssituasjonen vi er inne i. Prisen for både rev- og minkskinn holdt seg stabile, og for enkelte typer ble det en ytterligere prisoppgang. Totalt ble det omsatt skinn for 2,4 milliarder, hvorav 130 millioner representerte norske skinn. Det sier styreleder i Norges Pelsdyralslag, Bertran Trane Skadsem.

-Vi ser at interessen for pels fortsatt er stor i verden, og det lover godt for sesongen vi er inne i. Fortsatt er det de kinesiske kundene som dominerer salget, men det var også stor oppslutning fra de andre markedene.

Sølvrevmutantene var etterspurt, og ikke minst ble gullrev omsatt til svært hyggelige priser. Her var snittprisen 1 900 kroner. Også Golden Island ble omsatt under meget sterkt konkurranse fra kinesiske kunder og til en gjennomsnittspris på opp mot 1 800 kroner. Gjennomsnittprisen for norsk blårev ble 1 156 kroner.

-Igjen ser vi at norske oppdrettere produserer verdens beste sølvrevskinn, og det stadfestes blant annet av det høye prisnivået. Prisen på de norske skinnene, 1 348 kroner lå i gjennomsnitt om lag 100 kroner over andre lands sølvrevskinn, sier Trane Skadsem. Auksjonen omsatte 800 000 reveskinn, hvorav 62 000 norske.

Topplotten for sølvrev ble solgt for hele 1000 euro pr skinn, og en norsk oppdretter bidro med to skinn i lotten.

For mink endte gjennomsnittsprisen på 582 kroner. Scanbrown og Scanglow ble solgt til hyggelige priser, og også typen Pearl oppnådde priser tett opp til vurdering. Ved auksjonen i Helsingfors ble det totalt omsatt 2,5 millioner minkskinn, og 100 000 av disse var norske.

Bare den siste måneden er det solgt 10 millioner minkskinn på ulike auksjoner i verden, og det var nok med å holde prisene på et stabilt nivå, sier styreleder i Norges Pelsdyralslag, Bertran Trane Skadsem.