Innlevering av mårskinn

04.desember, 2015

Tid: frist 10. april
Sted: Økern

blogg
Mårjakt kan være innbringende.

En stor andel av mårskinnene som stammer fra fangst i norske skoger markedsføres gjennom Oslo Skinnauksjoner AS.

Oslo Skinnauksjoner AS markedsfører skinn av norsk skogsmår. Skinnene vi mottar blir markedsført på auksjon i Helsingfors hos vår samarbeidspartner mårskinnSaga Furs.Vi tar også i mot rødrev og villmink, her har prisene vært lave de senere år. Oslo Skinnauksjoner AS er et datterselskap av Norges Pelsdyralslag og omsetter en stor del av rev- og minkskinn produsert i norske pelsdyrgårder.

Frist for innlevering av viltskinn er 10. april 2016 og skinnene selges da i juni i år.

Du sender skinnene ferdig tanet og tørket til:
Oslo Skinnauksjoner AS
Postboks 175, Økern
0509 Oslo

HUSK å merke skinnene med navn, adresse, telefonnr. og BANKKONTONUMMER