Rekordpriser på norsk pels

08.januar, 2014

Norges Pelsduralslag

Mange om minkskinnet
Det var stor konkurranse om minkskinnene, og skinnene ble omsatt til et høyt prisnivå. Sesongen samlet har gitt en gjennomsnittspris for norske minkskinn på nærmere 500 NOK, og man skal 25 år tilbake for å finne tilsvarende priser. Kinesiske kunder var igjen største kjøpergruppe, men også andre markeder var med og kjempet om de siste skinnene som bys frem i sesongen.

Prisene opp 15 prosent på norsk rev
Konkurransen om reveskinnene var igjen stor, og for enkelte typer ble det registrert en prisoppgang på over 15 % sammenlignet med forrige auksjon i juni. Blårev steg mest i pris. Kjøpere fra blant annet Russland, Tyrkia og Kina kjempet om det relativt begrensede utbudet. Sesongen under ett endte med en gjennomsnittspris på 1.120 NOK for norske reveskinn, og dermed skal man også her tilbake til toppsesongen 1986/87 for å finne like høye priser.

Gode priser gir optimisme
Omsetningen av skinn fra norske pelsdyrgårder ser ut til å nå 450 millioner kroner i år, og dermed er landets rundt 300 pelsdyrbønder nær å omsette for en halv million kroner i snitt. Alle pelsskinnene omsettes internasjonalt, og bidrar dermed til valutainntekter for Norge.

De gode tidene ryktes, og Norges Pelsdyralslag får stadig henvendelser fra bønder som vurderer å starte opp med pelsdyr på gården.  Det er gledelig at stadig flere bønder får øynene opp for mulighetene som ligger i å produsere pelsskinn, sier Knut Berg, direktør i Norges Pelsdyralslag. Han legger til at med rundt 30 nye gårder ferdigstilt eller under planlegging de siste to årene, er målet om å doble den norske pelsproduksjonen innen rekkevidde.