Jordbruksforhandlingene 2015

05.mai, 2015

blogg

Regjeringens tilbud i jordbruksforhandlingene er et slag mot distriktsbøndene.
– Vi er veldig skuffet over statens tilbud. Men dette er forhandlinger og vi har tillit til at de som forhandler på vegne av oss tar hensyn til våre krav, sier Bertran T. Skadsem, styreleder i Norges Pelsdyralslag.

aRegjeringen foreslår å kutte tilskuddet til fraktutjevning på fôr. Dette beløper seg til ca. 17 millioner kroner årlig og er en viktig del av rammevilkårene til pelsdyrnæringen. Dette til tross for at det regjeringsnedsatte Pelsdyrutvalget anbefaler en bærekraftig utvikling av næringen under gjeldene rammevilkår.

- Pelsdyrnæringen er helt på høyde med andre husdyrhold. Regjeringen driver nå ideologisk symbolpolitikk på bekostning av en næring som er midt i en prosess for å avklare framtidsutsiktene. Det er fristende å kalle dette dårlig politisk håndverk av regjeringen, sier Skadsem.

- Fra et samfunnsøkonomisk ståsted er dette en lite gjennomtenkt vurdering. Ved å fjerne fraktutjevningstilskuddet vil gårder måtte legge ned. Istedenfor å spare i gjennomsnitt 60 000 kroner per gård, taper samfunnet 1 million per gård som legges ned, sier Skadsem.

Som en lønnsom eksportnæring er pelsdyrnæringen en netto bidragsyter til det norske samfunn. I gjennomsnitt bidrar hver gård med en årlig verdiskaping på over en million kroner, og mottar tilbakeføringer fra staten på drøye 100 000 kroner.

- Regjeringen bør stimulere til investeringer, ikke straffe unge nyetablerer ved å fjerne en viktig del av inntektsgrunnlaget de har gjort investeringsbeslutningene sine på. Dette spenner bein på distriktsnæringen, og vi mener at dette er et prinsipielt standpunkt fra regjeringen. Dette kan få følger for andre deler av landbruksnæringen, sier Skadsem.

Fraktutjevningstilskuddet er et viktig bidrag for å utjevne forskjellene mellom distriktene og sentrale strøk. Tilskuddet gis til fôrprodusentene, mot at de leverer fôr til samme pris, uansett hvor pelsdyrbondens gård ligger.

For pressen:  Tilleggsinformasjon om tilskudd i pelsdyrnæringen 2015