Regjeringen

08.januar, 2014

Norges Pelsduralslag

Regjeringen har i dag besluttet å sette ned et utvalg som skal gjennomgå pelsdyrnæringen. Det er Norges Pelsdyralslag fornøyd med.

- Norges Pelsdyrsalslag er tilfreds med at regjeringen har besluttet å sette ned et utvalg
som skal  gjennomgå pelsdyrnæringen. Vi er trygge på at våre gårder er drevet som et
godt og moderne husdyrhold i henhold til lover og forskrifter. Derfor vil det være underlig
om kompetente fagfolk skulle konkludere med noe annet, sier Bertran T. Skadsem,
styreleder i Norges Pelsdyralslag. Pelsdyrnæringen er dessuten en økonomisk lønnsom
del av norsk landbruk, og således svært viktig for å sikre bosetting og verdiskaping i
distrikts-Norge. Trygge, gode og forutsigbare rammebetingelser er dessuten helt
nødvendig for å sikre videre produksjon av et ettertraktet og godt produkt i verdensklasse,
avslutter Skadsem.

Formålet med utvalgets utredning skal være å bidra til forutsigbarhet om fremtidige rammevilkår for pelsdyrnæringen. Den globale pelsproduksjonen har økt betydelig de siste ti årene. Den norske pelsproduksjonen utgjør om lag 1 pst. av den globale produksjonen av minkskinn og om lag 4 pst. av den globale produksjonen av reveskinn.

Det er om lag 285 bruk med pelsdyr i Norge. I 2012 var omsetningsverdien av norske skinn på omlag 450 mill. kroner.

Den norske pelsdyrnæringen er under gjeldende rammevilkår en livskraftig, lønnsom og internasjonalt konkurransedyktig distriktsnæring.  Den årlige verdiskapingen er drøyt 200 mill. kroner.