Reduksjon av frakttilskudd

12.mai, 2014

Statens tilbud for årets jordbruksforhandlinger er lagt frem, og forslaget for pelsdyrnæringen sin del innebærer et bortfall av drøye 3 millioner kroner i ordningen knyttet til frakttilskuddet.

Dette er en ordning som sikrer lik fôrpris i distriktene. Forslaget om reduksjon av frakttilskuddet kommer samtidig som vi ser et fall i omsetning av skinn og fall i prisene i det internasjonale markedet. Dette er forårsaket av den milde vinteren som naturlig nok medfører lavere salg av varme klær.

En reduksjon av dette tilskuddet vil ytterligere utfordre lønnsomheten for den enkelte pelsdyrbonde.

-Norges Pelsdyralslag er bekymret for hvilke konsekvenser dette vil få for den enkelte produsent, sier Bertran Trane Skadsem, styreleder i Norges Pelsdyralslag. Norsk pels er et ettertraktet eksportprodukt, og bidrar årlig til verdiskapning i distrikts-Norge, og med friske penger til felleskassen. Mange driver pelsdyrgårder der mulighetene for alternative inntekter er små, og paradoksalt nok er det disse som blir rammet hardest om fôrprisene skulle øke som en konsekvens av fjerningen av tilskuddet.

Norges Pelsdyralslag stiller seg undrende til at Staten foreslår endringer i næringens rammebetingelser før det regjeringsnedsatte pelsdyrutvalget legger frem sin innstilling i desember i år.