Pelsomsetning for 250 milliarder kroner

11.april, 2014

Det er penger i pels

I en pressemelding fra Pelsinform, pelsbransjens hovedorganisasjon kommer det frem at PwC verdsetter pelsomsetningen i verden i 2012 til 250 milliarder kroner.

Det velrennomerte og verdensomspennende selskapet PricewaterhouseCoopers har utført en undersøkelse av pelsomsetningen i verden i 2012. Etter samme modell som de benytter i andre sektorer har selskapet kommet til at pelsomsetningen var 250 milliarder kroner.

Pelssektoren sysselsetter over en million mennesker og er i land som Danmark, Finland og Hellas store bidragsytere til landets økonomi.

- Det er lett å bli revet med i følelsesmessige diskusjoner rundt pelsdyrhold, men man skal ikke glemme at næringen representerer en hjørnesten i flere lands økonomi, sier styreleder i Pelsinform, pelsbransjens hovedorganisasjon i Norge, Morten Ø. Klemp, i en kommentar.
For utfyllende kommentarer, ta kontakt med

Morten Ø. Klemp, telefon 926 42 271 morten@smafag.no