Pelsdyrutvalget positive til bærekraftig utvikling

15.desember, 2014

Pelsdyrutvalget har brukt over ett år for å gå grundig gjennom fakta om pelsdyrnæringen i Norge og internasjonalt. Pelsdyrnæringen er fornøyd med at utvalget konkluderer for en bærekraftig utvikling. Les og last ned rapporten her.

- Vi er selvfølgelig svært glade for at Pelsdyrutvalget konkluderer for en bærekraftig utvikling. De har gått grundig gjennom det som finnes av kunnskap om næringen. Vi har kommet med de innspillene som utvalget har etterspurt, og våre motstandere har vært svært aktive med å fremme sine synspunkter, sier Bertran T. Skadsem, styreleder i Norges Pelsdyralslag.

I oktober 2013 satte Stoltenberg-regjeringen ned et offentlig utvalg - Pelsdyrutvalget - som skulle gjennomgå pelsdyrnæringen. Utvalget ble videreført av Solberg-regjeringen. Formålet med utvalgsarbeidet er å bidra til forutsigbarhet med hensyn til pelsdyrnæringens fremtid i Norge. Pelsdyrutvalget har utredet både et alternativ med bærekraftig utvikling og et alternativ med styrt avvikling.

- Nå vil vi lese rapport nøye og gjennomgå de forslagene som kommer. Pelsdyrutvalget har gjort et grundig faglig arbeid. Vi ber politikerne ta stilling til dette og gå nøye gjennom utvalgets rapport. Men vi frykter samtidig at mange vil avfeie faktagrunnlaget i denne på bakgrunn av egne følelser og en forutinntatt innstilling, sier Skadsem.

 Link til Regjeringen.no for å lese og laste ned NOU-rapporten

 

Last ned fra denne siden : NOU rapport 15.12.2014