Pelsdyrnæringen – en del av landbruket

06.november, 2014

blogg

I Norge har vi lange tradisjoner for pelsdyr som en naturlig del av landbruket.

Landbruket i Norge er mangfoldig; pelsdyrnæringen er en lønnsom del av norsk landbruk, og således svært viktig for å sikre bosetting og verdiskaping i Distrikts-Norge. Trygge, gode og forutsigbare rammebetingelser er dessuten helt nødvendig for å sikre videre produksjon av et ettertraktet og godt produkt i verdensklasse.

I likhet med resten av landbruket er også vi opptatt av god dyrevelferd. Debatten om pelsdyr må handle om at pelsdyrnæringen skal ha de samme standardene som husdyrhold generelt.

Det har skjedd mye positivt med næringen de siste årene. Både Mattilsynet og veterinærer som jobber med pelsdyr er enige i dette. Vi har selv innført tre til fem veterinærtilsyn i året, i tillegg til Mattilsynets inspeksjoner. Videre har vi innført en sertifiseringsordning som skal sikre god dyrevelferd og at lover og forskrifter følges.

Med Dyrevelferdsloven (2009) og Pelsdyrforskriften (2011) har Norge et av verdens strengeste regelverk. Debatten videre må handle om hvordan Norge følger opp disse.

Vi ønsker at pelsdyrnæringen også i fremtiden skal få forutsigbare rammebetingelser. Det er nødvendig for en fortsatt satsing på et fremtidsrettet og verdifullt tilskudd til norsk landbruk. Vi som virker i næringen kan forsikre om at vi etterlever forskrifter og regelverk hver dag vi går på jobb i pelsdyrhuset. God dyrevelferd henger sammen med retten til å drive våre gårdsbruk videre i Distrikts-Norge.