Pelsdyrhold fra en dyrleges perspektiv

25.august, 2015

blogg

Møt Odd Jorulv. Han er dyrlege og pelsdyrbonde. Odd Jorulv har jobbet som dyrlege i over 20 år. De siste 15 årene har han også drevet hjemgården, hvor de har mink. Her er hans betraktninger rundt pelsdyrholdet, fra en dyrleges perspektiv. Se filmen her.

Filmen kan du se her på Pelsdyrbonde.no
Pelsdyrbonde

Norske pelsdyrbønder tjener ikke penger dersom dyrene ikke har det bra. De vet at dersom dyrene ikke har det bra, blir heller ikke pelsen bra. Det er få som kan mer om tam mink enn Wenche og Odd Jorulv. Han er veterinær, og som alle andre pelsdyrbønder føler de et stort ansvar for at dyrene skal trives. Derfor oppnår norsk pels blant de høyeste prisene på verdensmarkedet. Wenche og Odd Jorulv ønsker at alle skal vite mer om hvordan de jobber hver dag for at husdyrene skal ha det godt. Du er alltid velkommen på besøk til dem - eller en annen pelsdyrgård. Da vil du se at det er dyrevelferden vi lever av.

Pelsdyrnæringen er en åpen husdyrproduksjon. På lik linje med andre husdyrproduksjoner produseres det produkter for å dekke menneskers behov. I vårt tilfelle er dette produktet pels, både fra mink og rev. Det er viktig for næringen at vi kan vise til god dyrevelferd. Her finner du mobilnummer som du kan sende SMS til for å besøke en gård i ditt distrikt.

Vi åpner derfor dørene til gårdene våre hvis du vil se hvordan dyrene har det. Her vil du selv se og oppleve at dyrevelferden blir ivaretatt på en god måte. Det er bare å ta kontakt med oss så er vi behjelpelige med å finne en gård du kan besøke.

Ring en av våre besøkstelefoner i regionene for avtale:

Kontakt Norges Pelsdyralslag tlf. 47 80 72 00 eller epost: post@norpels.no