Blogg: Pelsdyrhold – en del av norsk husdyrhold

28.november, 2014

blogg

En av våre pelsdyrbønder har opprettet en blogg om pelsdyr og pelsdyrhold og en bærekraftig næring.

Les på   «Bloggen»

 

I en ny blogg skriver pelsdyrbonden blant annet følgende:

-Jeg er glad for at Pelsdyrutvalget la fram sin rapport i går. Det er en dag vi har ventet på i over et år. Jeg er glad for at utvalget har gjort en grundig faglig jobb. Under framleggingen i går redegjorde lederen for utvalget, Anne Karin Hamre, for hvordan de har hentet inn informasjon. Jeg er glad for at de har gått ut så bredt som de har gjort, både mot næringa og mot motstandere av næringa. Jeg er glad for at 5 av 9 utvalgsmedlemmer gikk inn for en bærekraftig utvikling. Nå ser jeg fram til en faktabasert debatt. Vi må alle ta oss tid til å lese rapporten grundig, står det i bloggen.

-Jeg varmer hendene mot kaffekoppen, og så snubler jeg når jeg leser kommentarer i ulike kommentarfelt, på FB, Twitter og i andre sosiale medier. Jeg leser betegnelser og beskrivelser som dyremishandler, grotesk, dyreplager og empatiløs. Jeg leser om å torturere og drepe. Noen er rettet direkte mot meg. Noen er rettet mot bloggen. Andre er rettet mot hele næringa. Jeg ser også trusler - noen svært alvorlige. Hensikten med ordene er nok å få meg og andre som snakker godt om eller er tilknyttet pelsdyrhold til mer enn å snuble. Jeg opplever politikere som knebles. Og jo, jeg faller skikkelig innimellom også, helt ned i kjelleren. Langtidsvirkningen av slik hets kan jeg lite om, leser vi på pelsdyrbondens  blogg.