Pelsdyrhold – høringssvar om bærekraftig utvikling eller styrt avvikling

05.mai, 2015

blogg

Styret i Norges Pelsdyralslag har behandlet Landbruk- og matdepartementets høring om NOU 2014:15 Norsk pelsdyrhold – bærekraftig utvikling eller styrt avvikling. Les hele høringsuttalelsen her.

Norges Pelsdyralslag finner at Pelsdyrutvalget har presentert en grundig og solid gjennomgang av pelsdyrnæringen, og at rapporten
er et godt utgangspunktNyNOU1 for en faktabasert diskusjon. I vårt høringssvar kommenterer vi utvalgets vurderinger og anbefalinger, og trekker også inn noen ytterligere momenter vi anser som viktige for beslutningsgrunnlaget omkring spørsmålet «bærekraftig utvikling eller styrt avvikling». Vi vil også redegjøre for hvordan vi ønsker å arbeide videre i samarbeid med myndigheter for å sikre økt dyrevelferd i norsk pelsdyrnæring.

Les : høringssvaret fra Norges Pelsdyralslag (PDF)

 

Link til Regjeringen.no  NOU 2014: 15 Norsk Pelsdyrhold