-Pelsdyr næringen har en fremtid

08.januar, 2014

Landbruksmeldingen som ble lagt frem i dag gir god grunn til å satse videre på pelsdyr næringen. Det sier styreleder Bertran Trane Skadsem i en kommentar. Vi har lagt ned et stort arbeid, blant annet med sertifisering av pelsdyr gårder, og dette blir lagt merke til i politiske kretser, sier Trane Skadsem.

Styrelederen mener Landbruksmeldingen sprer optimisme i næringen, og er glad for signalene som danner grunnlag for at næringen kan skape gode resultater i årene fremover. Siden Stortingsmeldingen om dyrevelferd ble lagt fram i 2003 har fremgangen på alle områder vært stor. Rapportene, fra både Mattilsynet og veterinærer som sjekker forholdene i pelsdyr gårdene, er god lesning, sier Trane Skadsem. 

-Vi vet at arbeidet vi gjør blir fulgt med argusøyne, og vi har heller ikke glemt Arbeiderpartiets vedtak på landsmøtet i april. Likevel har vi tro på at partiet ser hvor viktig pelsdyrnæringen er for mange, spesielt som en distriktsnæring, og at etterspørselen etter skinn er stor hele verden. Vi ser en gryende rekruttering i vår næring, og det er spesielt hyggelig å konstatere at det er unge bønder som satser på nybygg og utvidelse, sier styrelederen. Oppropet fra flere kommuner i både Trøndelag og Rogaland er også bevis på solid tverrpolitisk støtte til næringen, mener Trane Skadsem. 

-Vi omsetter for nesten 400 millioner kroner i 2011, og vårt mål er å doble produksjonen av skinn i løpet av de neste 10 årene. Det mener vi er realistisk, sier Bertran Trane Skadsem. 

Les mer om hva som står i meldingen her: