Hvilke pelsdyr har vi?

08.januar, 2014

Dette lettet også presset på den viltlevende bestanden. I Norge drives det kun oppdrett av mink og rev, mens det på verdensbasis også foregår oppdrett på flere ulike pelsdyrarter.

Les mer under "Pelsdyrhold"