Pelsdyr i Norge

08.januar, 2014

pelsdyr

Etterspørselen etter pels på verdensmarkedet er stor, og har vært det i mange hundre år. Tidligere fikk man tilgang på skinn utelukkende gjennom jakt og fangst. For å sikre mer stabil tilgang på gode skinn, startet man med oppdrett av visse pelsdyrslag for litt over hundre år siden.

Med en etter hvert stabil produksjon av dyr, og ved hjelp av avlsarbeid og tilpassede oppdrettsmiljøer, kunne man produsere både bedre skinn og i forutsigbare mengder. I Norge drives det i nyere tid kun oppdrett av mink og rev, mens det på verdensbasis også foregår oppdrett på flere ulike pelsdyrarter.

Her til lands består den kommersielle pelsdyrbestanden av revetypene sølvrev og blårev, samt mink.

Vi driver i dag oppdrett av den "nordiske blåreven", som har oppstått ved krysning av Alaska-blåreven og arktisk blårev.Sølvreven er oppstått ved en mutasjon i rødrevens gener for pelsfarge. Mutasjonen medfører at det røde pigmentet i dekkhårene erstattes med svart pigment. Det finnes en rekke forskjellige fargemutanter av både sølvrev og blårevtypene, og mengden av dem i besetningene varierer mye avhengig av markeds-etterspørselen. Shadowrev er eksempel på en lys dominant mutant av blårev, som oppstod rundt 1950, mens platina er en lys dominant mutant av sølvrev.

Minken finnes i flere forskjellige fargetyper. Den opprinnelige villminken var mørkebrun av farge og med lys underpels og kunne ha hvite avtegn på buken. Dagens brunmink er kommet fram ved å selektere mot en klar, brun farge. Det er en stor, livskraftig type med god fruktbarhet. En ønsker dekkhår som er noe mørkere enn underpelsen. Svartmink er et resultat av at man i mange generasjoner har avlet de brune minkene i mørkere retning, slik at de framstår som svarte eller nesten svarte.

Fra standardminken kjenner man til mer enn 30 forskjellige muterte gener med forskjellige farger og tegninger i pelsen.