Pelsdyr i Norge

08.januar, 2014

pelsdyr

Etterspørselen etter pels på verdensmarkedet er stor, og har vært det i mange hundre år. Tidligere fikk man tilgang på skinn utelukkende gjennom jakt og fangst. For å sikre mer stabil tilgang på gode skinn, startet man med oppdrett av visse pelsdyrslag for litt over hundre år siden.

Pelsdyr i Norge i styrt avl lettet også presset på den viltlevende bestanden. I Norge drives det kun oppdrett av mink og rev, mens det på verdensbasis også foregår oppdrett på flere ulike pelsdyrarter.

Her til lands består den kommersielle pelsdyrbestanden hovedsakelig av revetypene sølvrev, shadow og blårev, samt minktypene brunmink og svartmink.

Vi driver i dag oppdrett av den "nordiske blåreven", som har oppstått ved krysning av Alaska-blåreven og arktisk blårev. Sadow er en dominant mutant av blårev, som oppstod rundt 1950. Sølvreven er oppstått ved en mutasjon i rødrevens gener for pelsfarge. Mutasjonen medfører at det røde pigmentet i dekkhårene erstattes med svart pigment.

Minken finnes i flere forskjellige fargetyper. Den opprinnelige villminken var mørkebrun av farge og med lys underpels og kunne ha store hvite avtegn på buken. Dagens brunmink er kommet fram ved å selektere mot en klar, brun farge. Det er en stor, livskraftig type med god fruktbarhet. En ønsker dekkhår som er noe mørkere enn underpelsen. Svartmink er et resultat av at man i mange generasjoner har avlet de brune minkene i mørkere retning, slik at de framstår som svarte eller nesten svarte.

Fra standardminken kjenner man til mer enn 30 forskjellige muterte gener med forskjellige farger og tegninger i pelsen.