Pelsdyr – en del av norsk landbruk

15.juni, 2015

Resolusjonen fra årsmøtet i Norges Bondelag 2015 ligger på bondelagets nettside og sier dette om pelsdyrnæringen: «Pelsdyrnæringa bidrar til å opprettholde landbruk og bosetting i distriktene. Årsmøte i Norges Bondelag støtter en bærekraftig utvikling av næringa.»

Les mer på bondelagets nettside