Påstand 7

17.februar, 2014

Dyrevernalliansen går inn for avvikling av pelsdyroppdrett

Live Kleveland, informasjonsansvarlig i Dyrevernalliansen:

Dyrevernalliansen går inn for avvikling av pelsdyroppdrett etter en overgangsperiode med omstillingsmidler.
Vi ønsker å bidra til at pelsdyroppdretterne skal få hjelp til å avslutte driften og finne annen inntekt. Næringen er preget av konjunktursvingninger. Styrt avvikling vil gi oppdretterne langt bedre forutsetninger enn konkurser som følge av dårlige tider. Vi er åpne for å diskutere overgangstid og andre forhold rundt avvikling med næringen.

Norges Pelsdyralslag svarer:

Norsk Pelsdyralslag er sterk tilhenger av å opprettholde pelsdyroppdrett.
Dyrevernalliansen er i sin fulle rett til å ønske en avvikling av pelsdyroppdrett. Dette standpunktet viser at det er en avgrunn mellom Norsk Pelsdyralslag og Dyrevernalliansen. Det gir også et bilde av at uansett hvilke tiltak næringen selv og myndighetene setter i verk for å sikre dyrevelferd, streng kontroll, sertifiseringsordning for å kunne drive med oppdrett og stadige inspeksjoner fra Mattilsynet, så vil Dyrevernalliansen avvikle hele næringen. Det er nødvendig å se alle påstandene fra informasjonsansvarlig Live Kleveland ut fra ønsket om en styrt avvikling, et syn som åpenbart ikke støttes av pelsdyrnæringen.