Påstand 6

17.februar, 2014

Det er få pelsdyroppdrettere igjen i Norge

Live Kleveland, informasjonsansvarlig i Dyrevernalliansen:

Det er så få pelsdyroppdrettere igjen i Norge at næringen har mistet den distriktspolitiske betydningen fra tidligere tider.
Det er nå under 300 pelsdyrfarmer i Norge, og mange drives som deltidsnæring. 96 prosent av pelsdyroppdretterne som har sluttet med pels i løpet av de siste årene, bor fortsatt på gården, og 76 prosent av dem har fortsatt næringsinntekt.

Norges Pelsdyralslag svarer:

Pelsdyrnæringen er i fremgang.
Omsetningen av pels har økt fra 300 til 450 millioner kroner i perioden 2011 til 2013. Stadig flere yngre familier satser på pelsdyroppdrett. Dette gjøres til tross for at dyrevernorganisasjoner og mange medier til tider lager kampanjer mot pelsdyrnæringen. Næringen har naturligvis en viktig distriktspolitisk betydning, noe også ordførerne i kommuner som Ringsaker og Løten understreket på Arbeiderpartiets landsmøte i mai 2013.