Påstand 5

17.februar, 2014

Eksport av pels til land som Kina bidrar til å bygge opp etterspørselen

Live Kleveland, informasjonsansvarlig i Dyrevernalliansen:

Eksport av pels til land som Kina bidrar til å bygge opp etterspørselen etter pels i markeder som hittil ikke har noen tradisjon for det.
Ved å avvikle pelsdyroppdrettet i Norge vil vi samtidig stanse markedsføringen av norsk pels i utenlandske markeder, og dermed ikke lenger bidra til markedsoppbyggingen.

Norges Pelsdyralslag svarer:

Pelsdyrbransjen i ferd med å bli en norsk eksportsuksess.
I 2012 omsatte den for 450 millioner kroner. Alt pelssalg eksporteres, noe som gir gode valutainntekter til Norge. Det er en idealistisk idé at avvikling av pelsdyrnæringen vil dempe markedsoppbyggingen i land som Kina og Russland. Norge har et av verdens strengeste regelverk for pelsdyroppdrett. Hvis den norske bransjen avvikles, vil det bli produsert mer pelsdyr i andre land, hvor dyrene har langt dårligere livsbetingelser enn i Norge. Velstandsutviklingen i Øst-Europa og Asia tyder på at etterspørselen etter pels fortsatt vil vokse. Da er det en fordel at mink og rev ales opp i et land med streng kontroll, og med oppdrettere som jobber seriøst og kontinuerlig med dyrevelferden. Når det er sagt, er det også viktig å påpeke at Norge i dag står for en liten del av verdens pelsproduksjon. Denne andelen burde vært større, nettopp fordi forutsetningene våre for å drive oppdrett er stor – både med tanke på god dyrevelferd og ikke minst pga råvaretilgangen .