Påstand 4

17.februar, 2014

Pelsdyrfôret bruker ingredienser som har alternative og mer miljøvennlige bruksområder

Live Kleveland, informasjonsansvarlig i Dyrevernalliansen:

Pelsdyrfôret bruker ingredienser som har alternative og mer miljøvennlige bruksområder, for eksempel som bioenergi.

Andre bruksområder er helsekostprodukter, kjæledyrmat og biogjødsel. Luftforurensningen fra pelsindustrien er høyest av alle klesindustrier på grunn av ammoniakkutslippet fra dyrenes avføring. Avføringen avgir svært skarp lukt og tiltrekker seg ofte store mengder fluer, et problem lokalt flere steder.

Norges Pelsdyralslag svarer:

50 tusen tonn avfall fra fisk-, fjørfe- og kjøttproduksjon omdannes til fôr for pelsdyr.
Det er godt mulig at avfallet fra fisk-, fjørfe og kjøttindustrien kan ha alternative bruksområder. Det er likevel ikke korrekt å si at andre bruksområder vil være mer miljøvennlige. Pels er i aller høyeste grad et miljøprodukt, med lang levetid, det er nedbrytbart i tillegg til at det ikke bidrar til forurensing på annen måte. Pelsdyrnæringen har faktisk tatt et samfunnsansvar. Bransjen har jobbet iherdig i mange år for å omdanne problemavfallet til dyrefôr. Seks fôrkjøkken, fordelt i fem fylker, produserer pelsdyrfôr, noe som også skaper arbeidsplasser i disse områdene. Det håper vi, isolert sett, Dyrevernalliansen kan se er bra. Så får andre næringer jobbe for at øvrige deler av problemavfallet blir brukt til helsekostprodukter og biogjødsel.