Påstand 3

17.februar, 2014

Skadebiting, valpedrag og selvskading er synlige symptomer på dårlig velferd.

Live Kleveland, informasjonsansvarlig i Dyrevernalliansen:

Skadebiting, valpedrag og selvskading er synlige symptomer på dårlig velferd, men det er ikke bare skadete og urolige dyr som lider. 

Også dyr med fin pels som ligger i ro har dårlig velferd på grunn av oppdrettsforholdene. Rettet avl og fôring gir vakker pels uansett hvordan dyrene opplever hverdagen. Mens noen dyr reagerer med hvileløs hopping (stereotyp adferd) eller selvskading, blir andre apatiske. 

Norges Pelsdyralslag svarer:

Mattilsynet: «Det er relativt få funn av sår, skader og syke dyr, og burstandarden er gjennomgående god.»
På bakgrunn av omfattende kritikk mot pelsdyrnæringen har Mattilsynet ført mer tilsyn med pelsdyrnæringen enn med noen annen næring.(Kilde: assisterende tilsynsdirektør Ole Fjetland i Mattilsynet; Nationen 2. april 2013).
Det finnes ca. 300 pelsdyrgårder i Norge, og i 2012 ble det gjennomført 245 tilsyn. Hele 174 av disse var uanmeldte. I sin årsrapport for 2012 konstaterte Mattilsynet at «…det i 2012 totalt sett er relativt få funn av sår, skader og syke dyr og burstandarden er gjennomgående er god». Mattilsynet skriver også at det på enkelte farmer ble avdekket alvorlige brudd på regelverket, men konstaterer også at «… det ikke (er) mulig å drive pelsdyroppdrett helt uten skader på dyr. Det vesentlige er at alle skader må avdekkes og håndteres raskt».