Påstand 2

17.februar, 2014

Mink og rev er ikke som vanlige husdyr, og kan ikke slippes ut på beite.

Live Kleveland, informasjonsansvarlig i Dyrevernalliansen:Mink og rev er ikke som vanlige husdyr, og kan ikke slippes på beite.
De andre husdyrene er enten altetere eller planteetere. Mink og rev er rovdyr, med behov for å jakte og streife over store områder på leting etter bytte.  I motsetning til dyr som kyr og sauer lever de ikke flokker, men enten alene eller i små, komplekse familiegrupper.

Norges Pelsdyralslag svarer:

Det er riktig som Dyrevernalliansen skriver; mink og rev som er avlet for oppdrett kan ikke, og skal ikke, slippes ut på beite.
Som nevnt i svaret på påstand nr. 1, så er pelsdyrene tilpasset det oppstallingsmiljøet som menneskene tilbyr. Myndighetene har satt klare regler for størrelsen på bur, og legger vekt på god dyrevelferd. Dette har Norsk Pelsdyralslag tatt tak i, og gjennomfører blant annet kompetansekurs i dyrevelferd i samarbeid med Universitetet for Miljø og Biovitenskap (UMB).
I Stortingsmelding nr. 12 (2002-2003) er følgende slått fast i pkt. 6.1.1.1: «Husdyrhold innebærer med få unntak en frihetsberøvelse og setter nødvendigvis visse begrensninger i forhold til dyrenes normale atferd i naturen. Husdyrproduksjon kan neppe drives uten at dette forhold aksepteres.»