Opplandsbønder på Stortinget

12.oktober, 2015

blogg

Pelsdyrbønder fra Oppland har besøkt fylkesbenken på Stortinget. Full aksept for at næringen er en del av det norske landbruket og en forsikring om at dyrevelferden blir tatt på alvor, var to av budskapene til politikerne.

Oppland Arbeiderblad: Tar velferd på alvor

Knut Lehre fra Gjøvik er politisk ansvarlig for næringen i flere fylker på Østlandet

Opplandsbønderstorting