Ønsker at Mattilsynet gjennomfører tilsyn

08.januar, 2014

Norges Pelsduralslag

Norges Pelsdyralslag har i dag bedt Mattilsynet føre tilsyn med pelsdyrgårder som næringen selv har identifisert ut fra bilder dyreaktivistene har lagt ut på nettet. – Vi er opptatt av at alle mulige kritikkverdige forhold blir undersøkt. Det sier administrerende direktør i Norges Pelsdyralslag, Knut Berg.

I Norge er det om lag 265 pelsdyrgårder med til sammen nesten en million dyr, og skader vil forekomme.  Hvert enkelt tilfelle er beklagelig, og så lenge det kommer rapporter om kritikkverdige forhold, er vi ikke fornøyd. Derfor jobber vi kontinuerlig med egne tiltak og stimulerer myndighetene til å føre tilsyn.

Alle pelsdyrgårder må gjennom en streng sertifisering, og kravene er på enkelte områder strengere enn hva lovverket krever. - Følges ikke kriteriene risikerer oppdretter å bli fratatt sertifikatet, og det har skjedd, senest ved det tilfellet NRK refererte til i onsdagens sending. Det viser at næringens system fungerer, understreker Berg.

Når vi nå ber Mattilsynet om umiddelbart å føre tilsyn med de gårdene som vi har identifisert ut fra bildene som dyreaktivistene har lagt ut, er det ut i fra vårt ønske om at alle som driver med pelsdyr i Norge skal ivareta dyrevelferden på en god måte, sier Knut Berg.