Omsetning av viltskinn

28.mars, 2017

Mårfangst er en viktig aktivitet for å øke bestanden av blant annet skogsfugl.

Oslo Skinnauksjoner hjelper deg å omsette skinnene. Vi tar også i mot rødrev og villmink.

 

Omsetning med "garanti": Mårskinn er ettertraktet pelsverk til både besetning og hele plagg. I sesonger med særlig god etterspørsel kan skinnene komme opp i kr 7-800, og er dermed en verdifull ressurs fra naturen.

Etter en periode med priser ned mot kr 300, er det forventninger om prisoppgang når vinterens fangst av mårskinn markedsføres hos www.sagafurs.com i Helsingfors i juni. Ny optimisme i det russiske pelsmarkedet har bidratt til at skinn av mårdyr steget på årets første internasjonale auksjoner, og dette gir håp om et godt salg i juni.

Hvis du ønsker å markedsføre viltskinn gjennom Oslo Skinnauksjoner er fristen 7. april. Send skinnene til Oslo Skinnauksjoner AS, Postboks 175 Økern, 0509 OSLO. Merk skinnene med navn, adresse, telefonnummer og bankkontonummer. Det koster ca kr 30 å få sortert og markedsført ett skinn. Tre uker etter salget har du pengene på konto.

Tradisjonen tro deler vi ut en Buck kniv i gave til den fangstmannen som leverer flest mårskinn.