Odd H Nordsveen æresmedlem i NPA

08.januar, 2014

Publisert 2. juni 2011Odd Harald Nordsveen fra Vang i Valdres ble på årsmøtet til Norges Pelsdyralslag i dag utnevnt til æresmedlem i organisasjonen. På årsmøtet ble Bertran Trane Skadsem, Rogaland, gjenvalgt som styreleder. Som nytt styremedlem ble valgt Bjørnar Berg, Trøndelag.

Nordsveen har en lang tjeneste som tillitsvalgt i pelsdyrnæringens organisasjoner.
Han var leder i Valdres Pelsdyralslag fra 1986 til 1989 og satt som styreleder for
næringens organisasjoner fra 1993 til 2009.

I egenskap av styreleder i Norges Pelsdyralslag har Nordsveen også                           
hatt en rekke tillitsverv innen landbrukets organisasjoner.

Som nevnt ble Trane Skadsem gjenvalgt som styreleder i Norges Pelsdyralslag. Mikal Kvaal, Trøndelag ble gjenvalgt som nestleder. Trond Sørum, Hedmark ble gjenvalgt for to nye år.
Jørand Ø. Lunde, Valdres, var ikke på valg.

Bjørnar Berg kom inn i styret etter Finn Årdal, som ikke ønsket gjenvalg.