Nytt fra årsmøtet i Norges Pelsdyralslag

04.juni, 2014

Årsmøtet ble holdt 3.juni og valg av nytt styre samt uttalelser som ble vedtatt finner du her.

Nytt styre ble valgt og følgende fikk tillit fra årsmøtet :


Bertran Trane Skadsem                       leder, gjenvalgt
Henning Dalbakk                                  ny nestleder – gjenvalgt til styret
Bjørnar Berg                                         styremedlem, gjenvalgt
Trond Sørum                                         styremedlem, gjenvalg
Monica Sommerschild Friheim           styremedlem, ny

Magne Sørby                                         1. varamedlem
Finn Årdal                                              2. varamedlem
Kjell Hodne                                            3. varamedlem

Les også uttalelser som ble vedtatt :

Pelsdyrnæringen - en naturlig del av norsk landbruk

Fortsette arbeidet med å sikre dyrevelferden