Nye forskrifter setter krav til ytterligere investeringer

08.januar, 2014

Utkastet til forskrift for hold av pelsdyr som nå sendes ut på høring har mye godt i seg, men setter også krav til investeringer som blir svært tunge å bære. Det sier administrerende direktør i Norges Pelsdyralslag, Knut Berg.

Stortinget har sagt at vi skal ha pelsdyrhold i Norge, men da må også forholdene legges til rette for det. Vi har vært gjennom en periode hvor oppdretterne har lagt ned mye både tid og penger for å tilfredsstille dagens forskrifter. Ved innføring av ytterligere tiltak som bedrer dyrevelferden ser vi det  som svært viktig at tiltakene vurderes opp mot de kostnader  investeringene vil ha, sier Berg. 

Forskriftene sier burkapasiteten skal økes. - Vi er enig i at rev kan få større plass, men det bør gjøres i de perioder av året det er ledig kapasitet og når dyr fungerer godt i par. Valper kan fint gå sammen, men på høsten, når kjønnsmodningen viser seg, fungerer det ikke like bra for sølvreven, sier Berg. 

- Når det gjelder avlsdyr kan de også gis større plass når det er kapasitet, men med en full farm vil det bety store investeringer å øke burarealet. Å gå løs på en ny ombygging kort tid etter den forrige vil være tøft for mange. 

Flere av forslagene er i tråd med næringens egne målsettinger når det gjelder dyrevelferd, men  det er viktig å ikke belaste driftsøkonomien så mye at det reduserer  konkurranseevnen. 

Forskriftene skal nå ut på høring.                   

Les mer om forslaget til nye forskrifter på  Mattilsynet sine hjemmesider