NRK får kritikk for pelsdyr-dokumentar

22.januar, 2015

blogg

Kringkastingsrådet møttes i formiddag for å diskutere den omstridte dokumentaren «Pels».  Kringkastingsrådet ga sterk kritikk til NRK for kringkastingen av programmet, og mente den var ensidig og udokumentert. Norges Pelsdyralslag er svært tilfreds med at et stort flertall sluttet opp om kritikken av NRK og Brennpunkt-redaksjonen. Du kan følge opptaket fra møtet her.

Kringkastingssjef Thor Gjermund Eriksen (med briller) måtte tåle hard kritikk for Brennpunkt-dokumentaren "Pels". Kringkastingsrådets leder Per Edgar Kokkvold ledet møtet. På Eriksens høyre side sitter NRK-direktør Per Arne Kaldbakk. Foto: Jan T. Espedal/Aftenposten/NTB Scanpix. Bildet er fra et tidligere møte.

Kringkastingssjef Thor Gjermund Eriksen (med briller) måtte tåle hard kritikk for Brennpunkt-dokumentaren "Pels". Kringkastingsrådets leder Per Edgar Kokkvold ledet møtet. På Eriksens høyre side sitter NRK-direktør Per Arne Kalbakk. Foto: Jan T. Espedal/Aftenposten/NTB Scanpix. Bildet er fra et tidligere møte.

Se video-opptak fra møtet i Kringkastingsrådet 22. januar 2015

Kringkastingsrådet hadde mottatt ti klagebrev på dokumentaren "Pels" som ble sendt i Brennpunkt 9. desember i fjor. Filmen var laget av en pelsdyrmotstander, og klagerne reagert på de journalistiske metodene som var brukt i programmet.

Kringkastingsrådet mener NRK kunne bidratt til en god debatt om pelsdyrnæringen uten å utfordre kravene til kildekritikk og saklighet, slik det ble gjort i dokumentaren "Pels".

NRK Brennpunkt har en spesiell rolle og nyter stor tillit, men låner bort sin troverdighet til en liten gruppe aktivister som ønsker å legge ned alt husdyrhold. Derfor har NPA vært meget negative til at NRK viser dette programmet i denne flaten. Filmen gir ikke tilstrekkelig informasjon til å kunne begrunne at dette gjelder en hel bransje. Kringkastingsrådet mener Brennpunkt kunne oppnådd det samme resultatet, uten å utfordre kravene til kildekritikk og saklighet.

Norges Pelsdyralslag er glad for at alle, så nær som to, av kringkastingsrådets representanter gir kritikk til NRK for visningen av filmen «Pels». Dette har vært svært krevende for pelsdyroppdretterne og det føles godt for dem å vite at behandlingen de fikk med denne filmen ikke var rettferdig.

NRK Brennpunkt har en spesiell rolle og nyter stor tillit, men låner bort sin troverdighet til en liten gruppe aktivister som ønsker å legge ned alt husdyrhold. Derfor har NPA vært negative til at NRK viser dette programmet. Filmen Pels er ensidig, ukritisk og produsert på falske premisser.

Forsker og veterinær Kathrine Ryeng og instituttstyrer Torstein Steine,begge medlemmer av regjeringens Pelsdyrutvalg, var invitert til å holde en innledning før diskusjonen i rådet startet. De påpekte at det som presenteres i Brennpunkt ikke er representativt for pelsdyrholdet i Norge. Torstein Steine, instituttleder ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet på Ås, og forsker på pelsdyr, betegnet dyrevelferden i pelsdyrnæringen som god.

Veterinær Kathrine Ryeng avviste også fremstillingen i filmen om at pelsdyrnæringen i Kina er på sammen nivå som i Norden. Han viste til at kineserne har begynt å ta etter det europeiske dyreholdet.

Kringkastingsrådet kritiserer filmen for å være svært ensidig. Den skaper et bilde av at forholdene gjelder for en hel bransje, men gir ikke tilstrekkelig informasjon til å kunne begrunne dette. Kringkastingsrådet mener Brennpunkt kunne oppnådd det samme resultatet, uten å utfordre kravene til kildekritikk og saklighet.

I debatten kom det kritikk både på timingen til visningen av filmen så tett opp mot Pelsdyrutvalgets fremleggelse, og at mange av opptakene er arkivbilder som pelsdyrnæringen allerede har ryddet opp i. Flere i debatten trakk også fram dokumentaren «Minkfarmarna» fra SVT som et eksempel hvor Brennpunkt kunne fått en debatt om pelsdyrnæringen uten å la en aktivist tegne et bilde av en hel næring. Flere var også opptatt av den påkjenningen som pelsdyrbøndene ble utsatt for ved overvåkning med skjult kamera over så lang tid.

Norges Pelsdyralslag håper på en faktabasert diskusjon om pelsdyrnæringen i tiden fremover. Pelsdyrutvalget har brukt mer enn et år på å gjennomgå pelsdyrnæringen basert på fakta og faglig ekspertise. De har kommet med noen helt konkrete forslag til hvordan vår næring kan bli enda bedre. Næringen er i gang med å følge opp dette.