MDG fikk ikke støtte i Næringskomiteen

24.november, 2015

blogg

Næringskomiteen mener forslaget fra Miljøpartiet De Grønne om å legge ned pelsdyrnæringen må ses i sammenheng med NOU-behandlingen i Stortinget neste høst. Det var dermed lite å hente for de grønne da komitéen ga sin innstilling til det private forslaget fra MDG om å avvikle næringen og samtidig forby import av pelsprodukter.

Et forslag fra Arbeiderpartiet om at stortingsmeldingen om pelsdyrnæringen fremmes for Stortinget til våren, fikk heller ikke tilslutning.

Venstre gikk i komiteen inn for at et forbud innføres fra 2017, og at Stortinget ved et slikt forbud sørger for en avviklingsperiode på tre år, etterfulgt av en omstillingsperiode på to år.

Næringskomiteen vedtok til slutt at det private dokument 8-forslaget fra Miljøpartiet De Grønne om avvikling legges ved protokollen, og at det er naturlig at spørsmålet om fremtiden for næringen tas opp når stortingsmeldingen om norsk pelsdyrhold legges frem for Stortinget høsten 2016.