Mattilsynet frikjenner pelsdyrnæringa

08.januar, 2014

Dyrevelferden i norske pelsdyrgårder er god. Det bekreftes gjennom kontroller Mattilsynet har foretatt på bakgrunn av dokumentarprogrammet ”Et skinn av velferd” som ble vist på TV2 i november.

-Programmet ga et fullstendig skjevt og uriktig inntrykk av hvordan forholdene er i pelsgårder rundt omkring i landet. Derfor er jeg glad for at Mattilsynet nå, etter grundige kontroller, kan fastslå at norske pelsdyrbønder tar godt vare på dyrene sine. Det sier administrerende direktør Knut Berg i Norges Pelsdyralslag.

Programmet i TV2, som var bygget opp til dels med materiell fra dyrevernorganisasjonen Nettverk for dyrs frihet, viste en rekke bilder som skulle illustrere forholdene i næringen. Nesten 100 farmer ble anmeldt, men av pressemeldingen fra Mattilsynet fremgår det at i bare ett tilfelle ble det avdekket uakseptable forhold som gjorde det nødvendig å fatte hastevedtak og gå til politianmeldelse. – Vi er glad for at Mattilsynet har avdekket dette ene tilfellet, slik at vanskjøtsel kan avverges, sier Berg.

Mattilsynet sier selv i pressemeldingen at resultatene av alle kontroller som er foretatt de siste ukene i ”liten grad samsvarer med inntrykket som ble skapt av dokumentarprogrammet ”Et skinn av velferd”.

-Vi har hele tiden vært skeptiske til måten TV2 valgte å benytte sitt kildemateriell fra dyrevernaktivistene på for å produserte denne såkalte dokumentaren, sier Berg. - Norske oppdrettere er opptatt av at dyrene skal ha det bra, og uttalelsen fra Mattilsynet bekrefter det vi har sagt hele tiden, nemlig at bøndene følger opp de forskriftene myndighetene har vedtatt, forteller han.

Klikk her for å laste ned Mattilsynets rapport til Landbruks- og matdepartementet

Pressemeldingen fra Mattilsynet ligger her