Lynnekartlegging om pelsdyr   –  Overhode ikke hemmelig 

08.januar, 2014

Norges Pelsduralslag

I gårsdagens utgave av Lørdagsrevyen fremstiller NRK nok en gang forhold i norsk pelsdyrnæring som bidrar til å skape et etterlatt inntrykk som ikke er i tråd med virkeligheten. Denne gangen dreide det seg om påstander om forsøk på å hemmeligholde en lynnekartleggingsrapport. Pelsdyrnæringen er oppgitt og lei av NRK sin kampanjejournalistikk.

Pelsdyrnæringen ble i 2003 bedt av Stortinget om å bedre pelsdyras lynnetilstand. Som følge av dette ba Norges Pelsdyralslag (NPA) Universitetet for miljø- og biovitenskap (UMB) om å foreta en kartlegging av tilstanden hos mink og rev på norske pelsdyrgårder. Arbeidet ble igangsatt høsten 2011, og 29. juni 2012 forelå rapporten.

5. juli ble det avholdt et møte med Landbruksdepartementet, hvor ett av agendapunktene var presentasjon av rapporten. Møtet ble avholdt, men grunnet sykdomsforfall fra representanten fra departementet som har dyrevelferd som sitt arbeidsområde, ble rapporten ikke lagt frem. Grunnet ferieavvikling, ble møte for en ny presentasjon skjøvet ut i tid. NPA tar imidlertid selvkritikk på at det ikke er tatt initiativ til et nytt møte.

Forskeren som har foretatt lynnekartleggingen presenterte resultatet av arbeidet på Skinnutstillingen i Hamar i starten av oktober i år for et hundretalls personer i pelsdyrnæringen, og for et trettitalls personer som vurderer å starte med pelsdyroppdrett.

Norges Pelsdyralslag planla å avholde en pressekonferanse i slutten av forrige uke, men etter at NRK tok kontakt og fikk seg forelagt rapporten, besluttet man i stedet å sende rapporten bredt ut til mediene sammen med en pressemelding mandag 5. november. Flere medier har på bakgrunn av dette omtalt saken og rapporten.

På bakgrunn av dette kan Norges Pelsdyralslag ikke se at det er noen grunn til å mistenkeliggjøre arbeidet knyttet til offentliggjøringen av rapporten. Mistenkeliggjøring om hemmelighold fra NRK sin side faller derfor etter vår oppfatning på sin egen urimelighet.

Les hele rapporten om lynnekartlegging  her