Lite skader på mink og rev på Sunnmøre

05.november, 2015

Mattilsynet har sjekket 30 000 mink og rev på Sunnmøre. Bare 12 av disse hadde mindre skader. Et svært lavt tall i forhold til antall dyr, sier seniorinspektør Beate Lillebostad i Mattilsynet til NRK Møre og Romsdal.

Se hele artikkelen på NRK Møre og Romsdal sin nettside

Uanmeldte tilsyn en gang i året

Jetmund Øye driv pelsdyrfarm med både rev og mink

Jetmund Øye driv pelsdyrfarm med både rev og mink på Øye. Han er andre generasjon som driv med pelsdyr som attåtnæring til gardsbruk. Foto: Sissel Brunstad / NRK