Konkurransedyktig og lønnsom næring

24.september, 2014

blogg

En avvikling av støtten til pelsdyrnæringen vil ramme 285 gårdsbruk, og Distrikts-Norge vil miste viktige arbeidsplasser.

Pelsdyrbøndene omfattes, i likhet med andre med ansvar for husdyrproduksjoner, av landbrukets ferie- og fritidsordning. I tillegg mottar næringen et fraktutjevningstilskudd. Dette er et tilskudd for å sikre at fôrprisen er den samme, uavhengig av avstand mellom gården og fôrproduksjonsanlegget. De to ordningene utgjør samlet om lag 32 millioner kroner. I tillegg gir de to ordningene en nettogevinst tilbake.

Viktige arbeidsplasser i Distrikts-Norge

Viktige arbeidsplasser i Distrikts-Norge

I 2012 var omsetningsverdien av norske skinn på om lag 450 mill. kroner. Den norske pelsdyrnæringen er under gjeldende rammevilkår en livskraftig, lønnsom og internasjonalt konkurransedyktig distriktsnæring.  Den årlige verdiskapingen er drøyt 200 mill. kroner.

Bondeorganisasjonene har gjentatte ganger uttrykt at de frykter at en nedleggelse av pelsdyrnæringen vil gi negative virkninger også for andre deler av landbruket. Pelsdyroppdrett er for mange bønder hovednæring. For andre, er det en nødvendig tilleggsnæring for å opprettholde lønnsom gårdsdrift. Tapt inntjening, økte kostnader og nedlagte gårdsbruk, kan i mange tilfeller bli resultatet av endrede rammebetingelser for næringen.