Ingen ting å skjemmes over- mink og rev har det bra 

08.januar, 2014

Norges Pelsduralslag
Dyrevelferden i norske pelsdyrgårder har bedret seg de siste årene, og dyrenes lynne er helt på høyde med hva vi ser i våre naboland Finland og Danmark. Det kommer frem i en lynnekartlegging forskere ved Universitetet for miljø- og biovitenskap (UMB) har foretatt.

Kartleggingen er gjort blant annet for å sikre god dyrevelferd og riktig utvikling på både kort og lang sikt. Resultatet av kartleggingen viser en fremgang, og det er vi glade for. Spesielt sammenlignet med Finland, som er størst i verden på reveproduksjon, og Danmark, som er størst på mink, viser resultatene at lynne hos dyra på norske pelsdyrgårder er helt på høyde.

-Pelsdyrnæringens erfaring er at de som besøker en pelsdyrgård ofte bemerker nettopp det faktum at dyra er rolige, tar kontakt og generelt virker svært veltilpasset. Dette kan ikke tas til inntekt for noe annet enn at det har vært en klar og tydelig fremgang de siste tiårene. I dag finner man en helt annen ro blant dyrene enn tidligere, sier administrerende direktør i Norges Pelsdyralslag, Knut Berg.

-Resultatene viser variasjoner mellom de ulike gårdene hvor testene er foretatt. Dette er positivt fordi det her ligger et potensiale i målrettet arbeid med å bedre lynne ytterligere hos norsk rev og mink. Betydningen av å drive et aktivt og godt avlsarbeid er viktig. Det er nettopp slik vi sikrer god velferd, fremholder Berg.

Næringen ønsket gjennom kartleggingsprosjektet å bruke de internasjonalt anerkjente utvalgsmetodene. Dette vil gjøre det enklere å sammenlikne norske forhold med internasjonale resultater. Næringen anser det for tilfredsstillende at norske testresultater ikke står tilbake for tilstanden hos pelsdyr i Finland og Danmark.