Hvordan blir dyrevelferden ivaretatt?

08.januar, 2014

Alle landets pelsdyroppdrettere skal dokumentere god teoretisk og praktisk kunnskap om pelsdyrhold og dyrevelferd. De skal kunne omsette teori til praksis og drive forskriftsmessig. Å implementere kunnskap i driften vil føre til heving av dyrenes velferdsnivå.

Kompetansekurs i dyrevelferd er en obligatorisk ordning som medfører økt kunnskap og skal være holdningsskapende for oppdretterne.  Handlingsplanen i dyrevelferd inneholder målene næringa har satt seg for å sikre at velferden til dyra blir ivaretatt på en god måte.