Hvor blir det av mårskinnene?

08.januar, 2014

Rundt ett av fire mårskinn som stammer fra fangst i norske skoger markedsføres gjennom Oslo Skinnauksjoner SL.  Årets priser bør bety at flere skinn omsettes gjennom oss. Det er nå jakttid på denne verdifulle ressursen i naturen.

Oslo Skinnauksjoner SL markedsførte rundt 1.000 skinn av norsk skogmår i år. Markedet for pelsskinn er meget godt for tiden. Med en prisoppgang på hele 80 % for mårskinn og nærmere kr 500 for uskadde skinn i gjennomsnitt, bør det være interessant å levere flere  av skinnene fra de rundt 3-4.000 mår som fanges til salg.

Skinnene vi mottar blir markedsført på auksjon i Helsingfors hos vår samarbeidspartner Saga Furs.

Vi tar også i mot rødrev og villmink, her har prisene vært lave de senere år, de beste rødrevskinnene bør oppnå et par hundre kroner. Her er det mer snakk om å forvalte naturressursene på en god måte.

Oslo Skinnauksjoner SL er et datterselskap av Norges Pelsdyralslag og omsetter en stor del av rev- og minkskinn produsert i norske pelsdyrgårder.

Frist for innlevering av viltskinn er 13. april 2012 og skinnene selges da i juni samme år.

Du sender skinnene ferdig tanet og tørket til:

Oslo Skinnauksjoner SL 
Økern Torgvei 13
0580 Oslo   

HUSK å merke skinnene med navn, adresse, telefonnr. og BANKKONTONUMMER