Hva er dyrevelferd?

08.januar, 2014

Dyrevelferd kan defineres som “Dyrenes opplevelse av egen tilstand med hensyn på dets forsøk på å mestre sitt miljø”. Dyrevelferd handler altså om hvordan dyr påvirkes av miljøet og hvordan de opplever sin situasjon.

Det er derfor viktig at man tar hensyn til hvordan vi kan påvirke enkelt -individet gjennom avl og sosialisering samtidig som det er viktig å ta høyde for hvordan dyret er oppstallet.