Handlingsplan i dyrevelferd 2013 – 2018

01.januar, 2017

Norges Pelsdyralslag har utarbeidet en ny handlingsplan i dyrevelferd. Handlingsplanen er et viktig verktøy for å sikre at pelsdyrenes velferd blir ivaretatt på en god måte. Den nye planen strekker seg fra 2013 til 2018,og inneholder både nye og eksisterende tiltak for å sikre dyrevelferden.

Handlingsplan i dyrevelferd 2013 - 2018 inneholder forslag til aktiviteter og tiltak for dyrevelferdstiltak for pesdyrnæringen i Norge.

Handlingsplan 2013-2018.PDFbildeHandlingsplanen

Dyrevelferd er sentral i alle ledd av produksjonen. Kunnskapsbygging, holdningsskapende arbeid, informasjon og rådgiving er viktige virkemidler for å oppnå de målene som er satt for dyrevelferd.

Dyrevelferden skal være sentral i alle ledd av pelsdyrproduksjonen. Kunnskapsbygging, holdningsskapende arbeid, informasjon og rådgivning er viktige virkemidler for å oppnå de dyrevelferdsmessige målene som er satt i handlingsplanen.

Norsk pelsdyrnæring arbeider for at pelsdyr skal mestre sitt miljø på en best mulig måte gjennom tiltak innen avl, oppstallingsmiljø og røkt og stell. Handlingsplanen skal bidra til trivsel for dyr og bonde i en optimal produksjon som er med på å skape tillitt til pelsdyrnæringa. Næringen har derfor prioritert arbeidet med FarmSert.

Vi må også bidra til nasjonalt og internasjonalt samarbeid for å forstå dyrevelferd bedre. Det Europeiske kvalitetssikringssystemet WelFur skal implementeres på europeiske gårder for å sikre god dyrevelferd. WelFur består av de fire hovedområdene oppstalling, fôring, helse og adekvat atferd og det er European Fur Breeders Association (EFBA) som er initiativtaker. Næringen skal følge med på implementeringen av WelFur og samordne WelFur og FarmSert på en god måte.

En pelsdyrgård skal være en veldrevet gård der forskrifter og bransjekrav etterleves.   Dyrevelferdstanken skal gå igjen i de daglige tilsynene til dyra og andre gjøremål i gården. Det skal gjennom ulike tiltak som, avl, oppstallingsmiljø og god røkt og stell, sørges for at dyrenes velferd blir hevet ytterligere.

Hvis du vil vite mer om hvilke dyrevelferdsmessige tiltak pelsdyrnæringen skal satse på de neste årene kan du laste ned hele handlingsplanen i dyrevelferd her eller få den tilsendt ved bestilling til NPA.  post@norpels.no tlf. 47 80 72 00