Årsmøtet gjenvalgte styret i NPA

03.juni, 2016

Hele styret i Norges Pelsdyralslag ble gjenvalgt for en ny periode under årsmøtet for pelsdyrnæringens selskaper i Oslo denne uken. Bertran Trane Skadsem, Rogaland og Hordaland Pelsdyralslag fortsetter som styreleder, og Henning Dalbakk, Fjellregionen, fikk fornyet tillit som nestleder.

Årsmøtebilde copy

Bertran Trane Skadsem er gjenvalgt som leder for pelsdyrnæringens organisasjoner.

Monica Friheim, Trøndelag Pelsdyralslag ble gjenvalgt for to år som styremedlem. Ole Nese, Sør Pelsdyralslag, og Bjørnar Berg, Trøndelag Pelsdyralslag sto ikke på valg.

Årsmøtet vedtok å be styret forberede en sak til vedtektsendring til neste årsmøte som innebærer at det åpnes for inntil ett eksternt styremedlem i NPA. Endelig behandling av forslaget vil således skje i 2017, men med mulighet for at det allerede for årsmøtet neste år gis åpning, dersom forslaget blir vedtatt, å velge ett styremedlem utenfor organisasjonen.

Etter at det kom nytt regelverk for forsikringsselskap vedtok årsmøtet i fjor å avslutte ordningen med kontrollnemnd i Pelsdyrtrygdelaget. For Norges Pelsdyralslag er det ikke krav om kontrollnemnd, men årsmøtet vedtok å avslutte ordningen også i NPA av økonomiske årsaker.

På grunn av nytt regelverk kan heller ikke administrerende direktør lenger sitte i styret i PT.