Gjenvalg i Norges Pelsdyralslag

08.januar, 2014

Jørand Ø. Lunde fra Valdres ble også gjenvalgt. Finn Årdal fra Sogn og Fjordane og Trond Sørum fra Hedmark er også med i styret, men var ikke på valg.

Omkring 65 utsendinger og gjester deltok på årsmøtet.