Går for en «bærekraftig utvikling»

09.november, 2015

blogg

Under Senterungdommens landsmøte gikk om lag tre firedeler av delegatene inn for en «bærekraftig utvikling» av pelsdyrnæringen i Norge.

 

Minkhall

Bærekraftig minkhall

Bærekraftig i Nationen i dag
- Den nyvalgte nestlederen Magnus Weggesrud hadde sammen med to andre delegater sendt inn et resolusjonsforslag som tok til orde for en styrt avvikling av pelsdyrnæringa. Det fikk han altså ikke gjennomslag for. «Synd, men partidemokratiet har talt i en god debatt», kommenterer Weggesrud i en kommentar på Twitter.

"Bærekraftig utvikling" er viktig for det nye anlegget til Midt Norsk För på Oppdal

"Bærekraftig utvikling" er viktig for det nye anlegget til Midt Norsk Fôr på Oppdal